Tag Archives: prestashop

Uppgradera Prestashop 1.4 till 1.5 inte helt smärtfritt

Trots att jag är IT-konsult med över 20 års erfarenhet av alla möjliga projekt är det inte helt uppenbart hur man uppgraderar e-handelsplattformen Prestashop från version 1.4 till 1.5 om man har några olika tillägg installerade.

Skaparna av Prestashop har tagit ett enormt steg framåt i och med version 1.5 där man bland annat förändrat lagerhanteringen, gjort stöd för flera butiker och lagt till massvis med nya funktioner. Det gör att många givetvis vill ta del av dessa nyheter och man kan tänka sig att en uppgradering skulle vara smidig, men det är inte alltid så enkelt för alla.

Man har gjort en guide som ska användas för att utföra uppgraderingen automatiskt, då det manuella arbetet kan vara lite komplicerat och innehåller väl så många steg med tanke på programvaran, men redan här började bekymren för vår del. Det visade sig att trots att uppgraderingsprogrammet skulle passa från version 1.4.0.0, men här blev det problem och den automatiska uppgraderingen fungerade inte alls. Knappar saknades och det beror mest troligt på att vi inte hade helt rätt version av alla ingående delar.

Då står man där och måste fatta några beslut på hur man kommer vidare.

  1. Uppgradera inom 1.4-versionen tills den automatiska uppgraderingen fungerar
  2. Börja om med en ren installation
  3. Gör en ren installation och migrera data i efterhand

För den som har tid och inte som jag håller på att utveckla ett PIM-system där en av funktionerna är just integration med olika versioner av e-handelsplattformarna, så kan man alltid jobba vidare med alternativet att fixa fram rätt version av 1.4 för att uppgraderingen ska fungera.

För den som väljer att migrera data, finns det alltid ett alternativ med tjänsten cart2cart som för några hundralappar gör en hyggligt okay migrering av data från en plattform till en annan. Det blir väl inte perfekt, men skulle nog duga om man väljer att ta med några tillägg som att behålla ordernummer och produkternas identiteter och urlar.

Vi kommer nog troligtvis vänta med att uppgradera tills mitt agilepim är tillräckligt klart vad gäller integrationerna för att kunna flytta produkter mellan butiker och versioner, det finns ju ett egenvärde i att få det att fungera.

Chans att titta på ny design

I och med version 1.5 har man ändrat en hel del i mallarna och det är inte så att den design man använder till 1.4 nödvändigtvis fungerar. Man får därför räkna med att fixa en hel del med sina mallar, köpa en ny mall eller kanske själv börja om och utgå från den skeletonmall som finns att hämta hem via källkodsdistribution på github. Det finns ofta uppgraderingar tillgängliga om man redan köpt ett tema till en tidigare versioner.

Tilläggsmoduler

En annan sak som innebär en del utredning om man installerat flera tillägg är att modulerna ska fungera med den nya versionen. Det är inte självklart att de gör det och har man köpt moduler kan man nog få räkna med att köpa uppgraderingar om man inte skaffade ett supportavtal som ger rätt till framtida versioner. Vissa moduler har dock legat i framkant och har stöd från 1.4.0.0 och framåt. Här får man gå igenom varje modul för sig.

För oss visade det sig vara problem med betalleverantörens Payer och deras moduler. Vi har varit i kontakt med dem och kommer som tur är få ta del av den modul man håller på att utveckla för Prestashop 1.5. Det känns bra, då alternativet varit att själv ta fram denna betalmodul.

Klarnas modul finns för version 1.5 men verkar kantas av problem. Det finns dem som fått den att fungera och förhoppningsvis kommer det efter några mindre justeringar gå att använda den som Prestashop.com tagit hand om utvecklingen av.

Tidsåtgång för uppgradering

Att göra en uppgradering från 1.4 till 1.5 om man har alla förutsättningar på plats där allt fungerar direkt, vilket det gör om man installerar en blank 1.4 och uppgraderar och dessutom använder standardtemat. Då har man uppgraderat på några timmar.

Stöter man på problem och behöver fixa med olika miljöer för olika typer av tester kommer uppgraderingen snabbt dra ut på tiden och varje problem kan i värsta fall ta flera timmar att komma tillrätta med. För oss räknar vi med att uppgraderingen kommer ta 40-80 timmar i anspråk, men då ska vi passa på att göra några fler förändringar när vi ändå tar steget och det innehåller en del design.

 

Inköp av kassaregister till lagerbutiken

Nu är det dags att börja förbereda för höstens kommande försäljning i lagerbutiken genom att investera i ett PC-baserat kassaregister. Vi har gått igenom en hel del av de system som finns på marknaden och förvånats över hur lite utvecklade systemen är jämfört med de system som vi e-handlare är van att arbeta med.

En av grundkraven på systemet var att det ska gå att hålla lagret i synk mellan kassan och nätbutiken. Här är det bara acceptera att kassasystemen vill äga lagret och vara masteri de fall det alls finns en lagerhantering. Om där inte finns den funktionaliteten hade vi en lättare kravbild att man skulle kunna ta ut en rapport över vilka artiklar som sålts under dagen i ett format som går att läsa in i nätbutiken.

Att enkelt hålla artikelregistret uppdaterat genom importfunktioner var också ett viktigt krav. Man ska kunna läsa in priser, benämningar och kopplingar mot artikelgrupper på ett smidigt sätt så kassan alltid är aktuell. För oss näthandlare gäller här åter att nätbutiken bör få bestämma och vara master för artikelregistret. Hos oss ligger artikelrgistret i ett opensource ERP-system där vi underhåller inköpspriser, priser och artikelgrupper samt sköter inköp och CRM.

Till systemet ska det vara enkelt att koppla enklare kvittoskrivare, svarta lådan, streckkodsläsare och en kassalåda som styrs av kassaprogrammet. Man ska kunna ta ut dagsrapporter på vanlig A4-skrivare. Det här klarar alla system vi tittat på av.

Vi ville hitta en programvara som inte kräver pekskärm och till stor del kan styras via tangentbordet och en touchplatta.

Sökningar ska vara enkla att göra och i sökresultatet ska göra att man kan ta reda på lagersaldot för olika produkter utan att tappa bort resultatet för att t.ex. kunna föreslå kunden alternativa produkter som det finns nog många av i lager.

Vi ville helst också ha tillgång till lagerplats för att snabbt kunna betjäna kunder i lagebutiken där artiklarna ligger utplacerade efter där det fått plats och inte nödvändigtvis som man lagrar i en butik där relaterad produkter finns i närheten av varandra. Här hittade vi funktionen främst i de störr systemen och får lösa set med en kombination av de andra fälten som finns.

Vi laddade ner demoversioner av flertalet lösningar och testade ut ett gäng för att stå där med en shortlist bestående av två system.

I den sista utslagsrundan fick enkelheten att arbeta i programmet och import/exportmöjligheterna avgöra och valet föll på det svenska systemet EasyCashier från Affärs IT. Det kan vi integrera mot Prestashop genom lite utveckling av en modul till Prestashop. Det kommer bli nätbutiken som i praktiken äger lagret men kassan kommer tro att den också gör det. Här blir utmaningen i att få rapporter att stämma, men de kommer nog gå bra.

Det som var lite trist var att ingen integration finns med vår kortläsare och vi kommer få knappa beloppet manuellt även fortsättningsvis, men det går att leva med.

Vårt gamla SAMS4S blir backuplösning och får rycka in om man ska på ett midre event med bara ett fåtal produkter.