Tag Archives: Kassaregister

Inköp av kassaregister till lagerbutiken

Nu är det dags att börja förbereda för höstens kommande försäljning i lagerbutiken genom att investera i ett PC-baserat kassaregister. Vi har gått igenom en hel del av de system som finns på marknaden och förvånats över hur lite utvecklade systemen är jämfört med de system som vi e-handlare är van att arbeta med.

En av grundkraven på systemet var att det ska gå att hålla lagret i synk mellan kassan och nätbutiken. Här är det bara acceptera att kassasystemen vill äga lagret och vara masteri de fall det alls finns en lagerhantering. Om där inte finns den funktionaliteten hade vi en lättare kravbild att man skulle kunna ta ut en rapport över vilka artiklar som sålts under dagen i ett format som går att läsa in i nätbutiken.

Att enkelt hålla artikelregistret uppdaterat genom importfunktioner var också ett viktigt krav. Man ska kunna läsa in priser, benämningar och kopplingar mot artikelgrupper på ett smidigt sätt så kassan alltid är aktuell. För oss näthandlare gäller här åter att nätbutiken bör få bestämma och vara master för artikelregistret. Hos oss ligger artikelrgistret i ett opensource ERP-system där vi underhåller inköpspriser, priser och artikelgrupper samt sköter inköp och CRM.

Till systemet ska det vara enkelt att koppla enklare kvittoskrivare, svarta lådan, streckkodsläsare och en kassalåda som styrs av kassaprogrammet. Man ska kunna ta ut dagsrapporter på vanlig A4-skrivare. Det här klarar alla system vi tittat på av.

Vi ville hitta en programvara som inte kräver pekskärm och till stor del kan styras via tangentbordet och en touchplatta.

Sökningar ska vara enkla att göra och i sökresultatet ska göra att man kan ta reda på lagersaldot för olika produkter utan att tappa bort resultatet för att t.ex. kunna föreslå kunden alternativa produkter som det finns nog många av i lager.

Vi ville helst också ha tillgång till lagerplats för att snabbt kunna betjäna kunder i lagebutiken där artiklarna ligger utplacerade efter där det fått plats och inte nödvändigtvis som man lagrar i en butik där relaterad produkter finns i närheten av varandra. Här hittade vi funktionen främst i de störr systemen och får lösa set med en kombination av de andra fälten som finns.

Vi laddade ner demoversioner av flertalet lösningar och testade ut ett gäng för att stå där med en shortlist bestående av två system.

I den sista utslagsrundan fick enkelheten att arbeta i programmet och import/exportmöjligheterna avgöra och valet föll på det svenska systemet EasyCashier från Affärs IT. Det kan vi integrera mot Prestashop genom lite utveckling av en modul till Prestashop. Det kommer bli nätbutiken som i praktiken äger lagret men kassan kommer tro att den också gör det. Här blir utmaningen i att få rapporter att stämma, men de kommer nog gå bra.

Det som var lite trist var att ingen integration finns med vår kortläsare och vi kommer få knappa beloppet manuellt även fortsättningsvis, men det går att leva med.

Vårt gamla SAMS4S blir backuplösning och får rycka in om man ska på ett midre event med bara ett fåtal produkter.