Tag Archives: Grill

Använda elhandverktyg i matlagningen

Det här med grillandet brukar vara ett gubbgöra, vilket på sätt och vis kan vara en väldigt trevlig sysselsättning. Det mesta vore bra om det inte var för att det i uppgiften “grilla” också ingår att rengöra grillgallret som tenderar vara i stort behov av just rengöring. 

Bild

Vi har väl genom åren testat olika former av skrapor och stålborstar, rengöringsmedel och lite allt möjligt. Det mesta är lättast att använda om man rengör gallret just efter att man grillat, men det brukar sällan eller snarare aldrig inträffa.

När grallret är riktigt smutsigt brukar jag dra till knepet med borrmaskin och stålborste. Då går rengöringen på en par minuter och så blir det rent som det nu kan bli med stålborste.

En liten varning är att ytan på grillgallret kan skadas av den hårda behandlingen och efter att man rengjort gallret så här lär det krävas rejäla tag för framtida rengöring också.